2a studio Tossens Umgebung
2a studio Tossens Umgebung 2
2a studio Tossens Typ IV

Siedlung Pütten

Housing typologies, Tossens

finished

2a studio Tossens Typ I
2a studio Tossens Typ II